Aanmelding en toelating

Een nieuwe school

Je zit nu in groep 8. Straks ga je naar een nieuwe school. Je praat erover met je ouders, je meester of juf en met je klasgenoten. Misschien weet je al naar welke school je graag wilt. Maar, meestal is kiezen niet zo gemakkelijk en dan heb je natuurlijk flink wat vragen.

Informatie

Godfried Richter probeert op verschillende manieren jouw vragen te beantwoorden. In de eerste plaats is er het informatieboekje, dit boekje heb je misschien al gekregen van je meester of juf. Als je het nog steeds niet hebt, dan kun je het alsnog krijgen. Kijk hieronder maar:

Wil je het boekje thuis opgestuurd krijgen, stuur je adresgegevens naar gr@penta.nl en dan sturen wij het boekje naar je op.

Voorlopige aanmelding

Weet je al dat je naar Godfried Richter wilt, dan kun je samen met je ouders het aanmeldingsformulier invullen. Je ontvangt het aanmeldformulier via de juffrouw of meester van groep 8. Na ontvangst van dit formulier sturen wij nadere informatie.

Aanmeldformulier 2020-2021


Informatie voor ouders

Alle leerlingen voor vwo, havo of mavo (= vmbo-theoretische leerweg) kunnen op Godfried Richter worden toegelaten. Daarbij wordt het advies van de basisschool als uitgangspunt genomen.
In veel gevallen wordt, nadat u samen met uw zoon of dochter een keuze heeft gemaakt, de aanmelding voor het voortgezet onderwijs door de basisschool verzorgd. Om een aantal redenen heeft dat onze voorkeur.
Informeert u in ieder geval hoe de basisschool van uw zoon of dochter hiermee omgaat.

In de maand april ontvangt u vervolgens een definitief bericht over de plaatsing. Alle leerlingen met een advies atheneum, havo of mavo (alleen de theoretische leerweg) zijn toelaatbaar. Leerlingen met een vmbo-advies voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen kunnen op Godfried Richter niet worden toegelaten.

Tenslotte ontvangt uw zoon of dochter een uitnodiging voor de introductiemiddag die nog voor de zomervakantie wordt gehouden.