ICT in de school

Het gebouw aan het Sparregat heeft een aula en een moderne mediatheek. Naast de vele boeken zijn in de mediatheek ook uitgebreide computerfaciliteiten beschikbaar, waardoor leerlingen allerlei zoekfuncties ten dienste staan, CD-roms kunnen raadplegen, kunnen internetten en kunnen werken aan verslagen en scripties. De mediatheek heeft een audiovisuele afdeling, waardoor het mogelijk is om DVD's te bekijken. De lokalen zijn goed ingericht en alle lokalen beschikken over een digitaal schoolbord.

Op school kan in de lessen gebruik worden gemaakt van een groot aantal laptops. 

Alle leerlingen zijn voorzien van een eigen e-mailadres, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om in het kader van talenonderwijs snel en modern te communiceren met leerlingen van buitenlandse scholen.