Leerwegen in het vmbo

In het vmbo zijn vier leerwegen te onderscheiden die alle leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. De basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg worden niet aangeboden op Godfried Richter. De theoretische leerweg van het vmbo wordt wel aangeboden, maar wordt aangeduid als mavo. In onze mavo-opleiding kiezen de leerlingen na het tweede leerjaar een sector. Op Penta Rozenburg kan gekozen worden voor één van de sectoren Economie, Landbouw, Techniek en Zorg & Welzijn. De sectorkeuze houdt in dat een voor die sector samenhangend vakkenpakket wordt samengesteld.