Meerjarige brugperiode

Om de leerlingen goed te kunnen begeleiden naar het juiste niveau, werken we met een brugperiode. De leerlingen worden vanuit het basisonderwijs afhankelijk van het advies en aanbod geplaatst in een atheneum/havo-brugklas, een havo/mavo-brugklas of een mavo-brugklas. In de dubbel-niveauklassen worden toetsen beoordeeld en becijferd op twee niveaus. Aan het eind van het eerste leerjaar worden de leerlingen bij voldoende resultaten bevorderd naar het tweede leerjaar. Voor verreweg de meeste leerlingen heeft zich het juiste niveau al afgetekend en zij komen dan ook in een enkel-niveauklas (2-atheneum/havo of 2-mavo) terecht. Bij enkele leerlingen is er nog twijfel en zij worden in beginsel in een klas met het hogere niveau geplaatst. Behalve een gerichte bevordering aan het eind van een leerjaar is het ook mogelijk dat leerlingen op grond van hun resultaten tijdens het schooljaar worden verplaatst naar een ander niveau. In de mavo-stroom begint al tijdens het derde jaar de voorbereiding op het examen en voor de leerlingen in de atheneum/havo-stroom moet aan het eind van het derde jaar duidelijk zijn of ze naar bovenbouw havo of de bovenbouw atheneum gaan.