Onderbouw

Voor alle leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs is een gemeenschappelijk programma samengesteld. Alle leerlingen van de brugklassen krijgen dezelfde vakken, te weten levensbeschouwing, Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, beeldende vorming, rekenen, lichamelijke opvoeding en mentoraat.
Het onderwijs in de onderbouw is tevens gericht op vaardigheden en het toepassen van deze vaardigheden. Naast het belangrijke doel van kennisoverdracht is er bij alle vakken aandacht voor het aanleren van vaardigheden waardoor leerlingen in staat gesteld worden om meer zelfstandig te studeren, nu en in de toekomst. Bij vaardigheden  denken we aan plannen, raadplegen van bronnen (boeken, internet, CD-roms, DVD, etc.), presenteren, maken van verslagen, computergebruik, experimenteren, samenvatten, argumenteren, discussiëren etc.