Waar staat Penta Rozenburg voor?

De belangrijkste doelen van Penta Rozenburg zijn:

 • werken vanuit een christelijke inspiratie;
 • het bieden van maximale ontplooiingsmogelijkheden.


Dit willen we bereiken door:

 • een gedegen leeromgeving;
 • een goede voorbereiding op de maatschappij;
 • aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van een sterk mentoraat;
 • het profileren van internationalisering;
 • activerende en gevarieerde didactiek;
 • geleidelijke groei van zelfstandigheid;
 • aandacht voor verschillen;
 • een sterke zorgstructuur;
 • het stimuleren van het juiste niveau;
 • moderne leermiddelen;
 • het betrekken van het rendement van examenresultaten in de evaluatie van het onderwijsproces;
 • het bevorderen van de samenhang tussen onderwijsinhoud, pedagogisch-didactische aanpak en begeleidingsactiviteiten;
 • het blijven werken aan professionele ontwikkeling;
 • te streven naar een veilig en ordelijk leerklimaat;
 • het bieden van een open sfeer;
 • elkaar tegemoet te treden met gelijkwaardigheid en respect.


Een uitgebreide beschrijving van de missie en visie van Penta Rozenburg is terug te lezen in de schoolgids.