Schoolondersteuningsprofiel

De leerlingenzorg op Godfried Richter vormt een integraal onderdeel van het onderwijsleerproces.
De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de vormgeving en de uitvoering van de leerlingenzorg.
Hierbij heeft de mentor een spilfunctie.

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning opgenomen, die de school biedt en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel zijn ook de arrangementen opgenomen die worden aangeboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van Godfried Richter.

In bijzondere gevallen zal specialistische deskundigheid buiten de school gezocht worden, zoals het zorgadviesteam, het schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg etc.