Tweede fase vwo

De eeste 3 jaar van het vwo doorlopen de leerlingen op onze school. Penta Rozenburg vormt samen met Scala (voorheen Angelus Merula en Blaise Pascal) een onderwijskundige en organisatorische eenheid. Daardoor kunnen de havo/atheneum-leerlingen naadloos doorstromen naar de bovenbouw van Scala in Spijkenisse.

Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen in de atheneum voor één van de vier profielen (te vergelijken met de sectorkeuze in het mavo). De profielen zijn Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Ook hier gaat het om een samenhangend vakkenpakket dat goed is afgestemd op de eisen die het vervolgonderwijs stelt. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met nieuwe (verplichte) vakken als algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming en keuzevakken als management & organisatie, informatica en het examenvak lichamelijke opvoeding 2.
In de aanpak van het leerproces proberen we geleidelijk de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten.