Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe Europese wet ter bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat er binnen scholen zorgvuldig en transparant met de gegevens van leerlingen en hun ouders/verzorgers moet worden omgegaan.

Op Penta Rozenburg gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. We nemen daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming in acht. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. In dit reglement staat beschreven hoe we dit doen en welke rechten ouders en leerlingen hierbij hebben. In het ouderportaal kunt u de volledige privacyverklaring lezen.