Veilige school

 

We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en in zekere zin geborgen voelen op school, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. We proberen daarom goed oog te houden op hetgeen zich in en rond de school afspeelt. In de pauzes wordt er door personeelsleden gesurveilleerd in de gangen en op het schoolplein. Met name zijn we daarbij alert op onbekenden bij de poort van het schoolplein. In de school heeft elke leerling de beschikking over een kluisje waarin waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen.
Zoals alle scholen voor voortgezet onderwijs in Spijkenisse en Rozenburg, heeft ook Penta Rozenburg zich van harte gebonden aan het zogenaamde veiligheidsconvenant. Daarin zijn afspraken tussen de scholen en diverse instellingen vastgelegd om een veilig en goed klimaat op de scholen te waarborgen. De school beschikt over een ontruimingsplan. In ieder lokaal hangt een plattegrond met de aangewezen vluchtroute en een alternatieve vluchtroute voor het geval de aangewezen vluchtroute is gestremd. Om dit ontruimingsplan te toetsen vindt er jaarlijks een ontruimingsoefening plaats, begeleid door een aantal bedrijfshulpverleners en ehbo'ers die hiervoor zijn opgeleid.

De school beschikt ook over een calamiteitenplan waarin gegevens zijn opgenomen over hoe te handelen bij een gifwolk, een groot ongeval, agressie etc. In geval van een gifwolk kan de directeur besluiten iedereen binnen het gebouw te houden. In zo’n situatie worden de ouders zo mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken via de website.

 

Penta Rozenburg is gecertificeerd door de Gemeente Rotterdam als Veilige School.