SCHOOLVAKANTIES 2022-2023
 

Herfstvakantie 
Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie 
Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Vrijdag 7 april en maandag 10 april 2023
Meivakantie
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsweekend
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie 2023
Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

SCHOOLVAKANTIES 2023-2024

Herfstvakantie
zaterdag 14-10-2023 t/m zondag 22-10-2023
Kerstvakantie
zaterdag 23-12-2023 t/m zondag 07-01-2024
Voorjaarsvakantie
zaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024
Goede vrijdag
vrijdag 29-03-2024 t/m vrijdag 29-03-2024
Paasmaandag
maandag 01-04-2024 t/m maandag 01-04-2024
Meivakantie
zaterdag 27-04-2024 t/m zondag 12-05-2024
Pinkstermaandag
maandag 20-05-2024 t/m maandag 20-05-2024
Zomervakantie
zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024

Verlofaanvraag

Verlofaanvragen kunt u schriftelijk richten aan de teamleider van uw zoon of dochter.

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van `gewichtige omstandigheden´.
Bijvoorbeeld:

• een verhuizing van het gezin;
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten;
• overlijden van bloed- en aanverwanten;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders of verzorgers het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek hiertoe moet zijn voorzien van een werkgeversverklaring, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen.
Als u geen vrij kunt krijgen in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld wel in de herfstvakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie dan heeft u geen recht op vakantieverlof ter compensatie voor het niet op vakantie kunnen gaan in de voorjaarsvakantie.
Als er toestemming gegeven kan worden voor vakantieverlof kan dat:

slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
niet langer duren dan tien schooldagen;
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Geen redenen voor verlof zijn:

• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
• het ontlopen van de verkeersdrukte;
• als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
• reeds gekochte tickets;
• door anderen betaalde vakanties;
• “er wordt toch geen les gegeven”.

De school is verplicht de leerplichtambtenaar altijd op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.

Brief aanvraag verlof