WAAR STAAT PENTA ROZENBURG VOOR?


We willen leerlingen goed voorbereiden op de toekomstige wereld van studie en beroep en op een eigen plaats in de maatschappij. We vinden het daarom belangrijk culturele, sociale en creatieve activiteiten op te nemen in het onderwijsprogramma en we besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo hebben we uitwisselingsprogramma’s op cultureel en/of sportief gebied, leuke gastdocenten en onderhouden we nauwe contacten met de bedrijven in de Rozenburgse regio.


Kansen
Het lukt ons al jaren om leerlingen op een hoger niveau hun diploma te laten halen dan het advies waarmee ze op school zijn aangekomen.