Loopbaanoriëntatie (LOB) en stage


Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is de loopbaanoriëntatie. De afdelingsleider, de decaan en de mentor zorgen ervoor dat de leerlingen in de loop van het tweede leerjaar (zonodig) een studieadvies krijgen, in de derde klas van mavo een profiel kiezen en in de derde klas van havo en atheneum hun profiel kiezen voor de bovenbouw. Daarnaast begeleidt de decaan de leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding in 4-mavo en 5-havo.

Maatschappelijke stage
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich betrokken voelen bij hun omgeving, daarom verrichten zij in klas 3 een maatschappelijke stage. Hierbij kan gedacht worden aan sport- en/of buurtactiviteiten, kleine zelfgekozen of georganiseerde stages.