Versterkt talenonderwijs

 

Wist je dat we op Penta Rozenburg veel aandacht besteden aan talen? Sowieso steken we veel tijd in de Nederlandse taal met extra uren taalverrijking en steunlessen. Uniek in de regio is ons POVO-project! We werken heel nauw samen met de basisscholen in Rozenburg, waarbij leerlingen vanuit groep 7 en 8 in projectgroepjes al extra ondersteuning krijgen bij woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Deze vorderingen nemen ze mee naar Penta Rozenburg wanneer ze hier op school komen. In de brugklas gaan we hiermee verder. Zo maken we een prachtige doorlopende leerlijn vanuit het PO (basisonderwijs) naar het VO (voortgezet onderwijs).

Tijdens de lessen Engels, Frans en Duits proberen we tijdens de les al te spreken in de taal die we willen leren. Dus tijdens de les Engels gaan we zo snel mogelijk proberen Engels te praten en dat geldt ook voor Frans en Duits. Vreemde talen leer je immers het snelst door ze te spreken, niet door alleen maar te schrijven.
 

Diploma's
 

Zo kun je bij ons op school voor Duits het DSD diploma behalen (Das Deutsches Sprachdiplom). De lessen worden door de vakdocenten op school gegeven, maar heel leuk is dat de examens worden afgenomen door examinatoren van het DSD zelf. Leerlingen krijgen de mogelijkheid kosteloos aan dit programma deel te nemen. Doel van dit diploma is om bij jongeren wereldwijd interesse en enthousiasme voor de Duitse taal aan te wakkeren.

Bij Engels kun je deelnemen aan het Angliaexamen. Doel van Anglia is om de Engelse Taal op een speelse, moderne manier aan te bieden. Uniek is dat je op je eigen niveau wordt ingedeeld. Als je goed bent in Engels word je zo extra uitgedaagd.