ABSENTIE


Wanneer uw zoon of dochter een dag afwezig is wegens ziekte of een aantal uur door een afspraak, meldt dit dan s.v.p. via 0181-212693 of absentierb@penta.nl vóór aanvang van de les. Er hoeft dan geen absentenbriefje meer ingeleverd te worden. Wij hanteren een strak absentiecontrolesysteem. Elk lesuur worden niet-aanwezige leerlingen door de docent genoteerd in de computer. Daarbij wordt in de gaten gehouden of er bijvoorbeeld 's morgens een ziekmelding is geweest. Is er onverhoopt geen reden voor de afwezigheid bekend dan wordt z.s.m. telefonisch contact met u gezocht. Als een leerling wel op school is gekomen maar in de loop van de dag wegens ziekte naar huis wil, wordt natuurlijk eerst contact met thuis gezocht.