schoolkosten
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De school is een gesubsidieerde instelling. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Voor enkele onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in het algemene deel van onze schoolgids.Schoolkosten 2022-2023

 

Stichting Meedoen

Sinds 2000 biedt Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld Rotterdam) ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam.

Wat aan te vragen? En wat wordt niet vergoed? Klik hier voor meer informatie.
Het digitale aanvraagformulier vindt u via bovenstaande link. De aanvraag gaat niet via school.