Laptops en ICT

 

Alle leerlingen hebben op school in de lokalen de beschikking over laptops en er zijn in de mediatheek voldoende computers wanneer zij zelfstandig aan lesstof of opdrachten moeten werken. Alle lokalen beschikken over digitale schoolborden en overal op school is WiFi beschikbaar. Er wordt bij alle vakken gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving en leerlingen hebben een
e-mailadres van school.


Huiswerkslim!


We zijn een “huiswerkslimme school”, dat betekent dat in het rooster speciale huiswerkuren staan ingepland, waarin leerlingen op school onder begeleiding van een docent al huiswerk maken. Ook in de lessen wordt ruimte geboden voor het maken van (huis)werk. Hierdoor is de werkdruk thuis stukken minder. Ook hebben we elke dag op het eerste lesuur een zogenaamd plusuur. Tijdens dit plusuur kunnen de leerlingen extra uitleg voor een vak krijgen. Alle vakken worden aangeboden.