Schoolkosten

Ouderbijdrage

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met deze bijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.


Overeenkomst

Sinds vorige schooljaar wordt voor deze vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst met u als ouder/verzorger gesloten. Deze overeenkomst is wettelijk vereist. Met het (digitaal) ondertekenen van deze overeenkomst stemt u in met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De modelovereenkomst kunt u inzien door op de link onderaan dit document te klikken.
 

Kwijtscheldingsregeling

In een brief bent u geïnformeerd hoe u digitaal toestemming kunt geven voor de diverse onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage. Tevens is een reductie- en kwijtscheldingsregeling van kracht. Deze regeling kunt u inzien door op de tweede link te klikken onderaan deze bladzijde.
Indien u van mening bent in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling, dan kunt u contact opnemen met de conrector bedrijfsvoering van de school. De reductieregeling, die geldt als u meerdere kinderen op school heeft, wordt automatisch in de ouderbijdrage verwerkt.
Tevens vindt u, door op de derde link te klikken, een overzicht van alle bijdragen per leerjaar en per niveau.

 

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
Reductieregeling- en/of kwijtscheldingsregeling
Overzicht schoolkosten 2021-2022

Stichting meedoen Rotterdam

Sinds 2000 biedt Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld Rotterdam) ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam.

Wat aan te vragen? En wat wordt niet vergoed? Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor het aanvraagformulier.