Decanaat

‘Jouw volgende stap’: op Penta Rozenburg denken we vooruit. Behalve dat we onze leerlingen begeleiden in hun weg naar het behalen van hun diploma, het opdoen van vaardigheden etc. hebben we ook veel aandacht voor de schoolcarrière ná Penta Rozenburg.

Onze Decaan verzorgt daarom samen met de mentoren een doorlopend proces waarin de leerlingen zichzelf leren kennen, hun talenten en mogelijkheden ontdekken en zich bewust worden van de mogelijkheden die er nu en in de toekomst voor ze zijn. We noemen dat LOB: Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Onze mentoren gaan het gesprek aan met de leerlingen (en ouder(s)) én maken gebruik van de digitale methode Qompas waarmee we een LOB dossier aanleggen. Zo leren onze leerlingen gaandeweg steeds meer over zichzelf en hun mogelijkheden kennen en voorzien we in een stevig dossier dat gebruikt wordt voor het kiezen van de vervolgopleiding. Het LOB geeft echter ook in de onderbouw al sturing aan de loopbaan;

Voor de MAVO geldt dat in leerjaar 2 een profielkeuze gemaakt moet worden, een belangrijk moment. In leerjaar 3 wordt vervolgens het examenpakket samengesteld. Ook hierin begeleiden de mentor en decaan.

Voor de HAVO geldt dat in leerjaar 3 de profielkeuze gemaakt wordt, leerlingen met een VWO niveau zullen deze profielkeuze maken a.d.h.v. de formulieren van de school waar zijn de bovenbouw zullen volgen. Ook deze leerlingen worden uiteraard door de mentor en decaan begeleid.

In het laatste leerjaar krijgen de leerlingen nog intensiever met het LOB te maken en staat de decaan klaar om samen met u en hen de vervolgopleiding te kiezen, te helpen bij inschrijving en overdracht naar de vervolgopleiding. In aanloop naar dit moment worden ook regelmatig voorlichtingen georganiseerd en worden leerlingen en ouders door ons op de hoogte gehouden van open dagen en externe voorlichtingen. Ook na het slagen houden wij contact met de vervolgopleiders en is er waar nodig (naast het LOB dossier) contact in de vorm van de ‘warme overdracht’.

Onze decaan en het mentorenteam kunt u door onze kleinschaligheid altijd makkelijk bereiken voor overleg en vragen.