Decanaat

De decaan begeleidt samen met de mentoren de leerlingen bij de keuzes rond vakkenpakketten, vervolgonderwijs en toekomstig beroep.

In klas 2 mavo kiezen de leerlingen een voorlopige profiel met bijbehorend vakkenpakket voor het derde leerjaar.

In klas 3 mavo kiezen de leerlingen halverwege het jaar voor hun definitieve profiel (techniek, economie, zorg- en welzijn) en hun definitieve vakkenpakket (zes examenvakken, waarvan Nederlands en Engels verplicht, 2 profielvakken en twee vrij te kiezen vakken).

In klas 4 mavo staan de leerlingen voor de keuze welke vervolgopleiding zij na hun examen gaan doen.

In het derde leerjaar havo/vwo kiezen de leerlingen voor een profiel in het vierde leerjaar. Zij hebben de keuze uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Behalve specifieke vakken t.b.v. het profieldeel volgen de leerlingen enkele vakken in het Gemeenschappelijk Deel (waaronder Nederlands en Engels) en is er een beperkte keuze voor het verplicht te volgen vak in het Vrije Deel.

De decaan verstrekt informatie en geeft voorlichting aan leerling en ouders (en mentoren) rondom deze keuze en de gevolgen voor vervolgopleidingen en mogelijke beroepen. Daarnaast ontplooit hij initiatieven op het gebied van de zogenaamde loopbaanoriëntatie. Samen proberen we de beste keuzes te maken op weg naar een mooie toekomst.

Klik hier voor de open dagen & infodagen 2019-2020 MBO-scholen Rotterdam-Rijnmond