Agenda

Jaaroverzicht penta rozenburg

04 juni 2024

Taal- en rekenspelmiddag leerlingen groep 7 de Rank en de Regenboog

06 juni 2024

Taal- en rekenspelmiddag leerlingen groep 7 de Phoenix en de Rozenhorst

12 juni 2024

Uitslag CE tijdvak 1

17 juni 2024

Start toetsweek nummer 4 klas 1, 2,3 en havo-4

18 juni 2024

Start CE tijdvak 2

18 juni 2024

18 juni 2024

19 juni 2024

19 juni 2024

20 juni 2024

20 juni 2024

20 juni 2024

20 juni 2024

21 juni 2024

Kennismaking nieuwe brugklassers olv nieuwe mentoren klas 1

24 juni 2024

25 juni 2024

Inhaalmoment toetsweek 4

25 juni 2024

Het onderwijs moet een veilge plek zijn om te leren